Tankegang

TANKEGANG

skab plads til tankerne

Tag et smut udenfor, og gå en lille runde med dig selv – en Tanke-gang. De kreative evner kan forbedres helt op til 50%, hvis du ofte, og i lidt længere tid ad gangen, befinder dig i grønne omgivelser.

En Tankegang kan f.eks. hjælpe dig til at planlægge, lade dig inspirere, udvikle ideer, ”dampe lidt af” eller til simpelthen bare at lade tankerne flyve for en stund og finde ro i øjeblikket

Uanset grundlaget for din Tankegang, vil din hjerne stimuleres positivt – både af bevægelsen og af at være udenfor.

GODE RÅD TIL AT SKABE TANKEGANG

  • Forbered gerne din rute, så du undgår at krydse alt for mange veje og fodgængovergange, da det vil kræve din opmærksomhed og forstyrre dine tanker
  • Hav et en lille post-it blok og pen med i lommen, så du kan notere vigtige tanker eller pointe fra din Tankegang
  • Brug evt. diktafonfunktionen på din mobiltelefon til at fastholde tanker og input til videre brug
  • Find et pejlemærke på din tur og observer udviklingen. Det kan fx være et træ eller et bed, hvor du løbende kan se udviklingen og blive mindet om, at du også udvikler dig ved at tage en Tankegang

LÆR MERE EFFEKTIVT UDENFOR

Et studie, der testede kreative problemløsningsevner, fandt at naturen havde gunstige effekter på kreativiteten.

Fraværet af kognitive anstrengelser, såsom fx mobilen eller andre former for skærme, samt naturens positive effekter, menes at aktivere de netværk i hjernen, der understøtter kreativ tænkning og problemløsning.

Smut Ud!