Pausestund

PAUSESTUND

skab plads til pauser

Holder du nok pauser i løbet af arbejdsdagen? Hjernen har brug for en chance for at lade op i løbet af arbejdsdagen, og slappe af fra udfordringer, tankearbejde og digitale fristelser.

Vi kan koncentrere os cirka 20-40 min. ad gangen. Hvis vi fortsætter mange timer og mange arbejdsdage uden pause, øges risikoen for fejl, effektiviteten sænkes og man kan, i værste fald, ende med at brænde ud.

Selv små korte pauser, hvor man f.eks. blot går kort udenfor efter frisk luft, kan skabe gode betingelser for, at lade op mentalt.

GODE RÅD TIL PAUSER

 • Afprøv forskellige måder at holde pauser på udenfor, og tag tid derpå, så du kan dosere dem i løbet af din arbejdsuge på baggrund af tilgængelig tid og prioritering.
 • At systematisere pauserne øger chancen for at få holdt dem udenfor. Du kan med fordel starte ugen med at lægge små udendørs pauser ind i din kalender.
 • Find forskellige måder at holde pauser på. Det at stå, gå eller bare sidde på en bænk i nærheden, er alle gode måder at give ro og skabe mentalt overskud.

HVORFOR HOLDE PAUSER

En gruppe forskere har undersøgt, hvilken effekt korte pauser, og det at være udenfor, har på stressniveauet hos kontormedarbejdere i USA. Undersøgelsen viste, at stressniveauet faldt markant, når medarbejdere holdt deres pauser udendørs – sammenlignet med pauser i et indendørs kontormiljø.

Hid og Did

HID OG DID

daglysets kraft

Måske har du mulighed for i løbet af arbejdsdagen at transportere dig fra ét sted til et andet, enten til fods eller på cykel?

Når du udnytter muligheden for at komme omkring i hverdagen, fx ved at gå udenfor til kantinen, eller at gå til mødelokaler på en anden lokation, får du”gratis” hverdagsmotion, som på den lange bane kan summeres op til mange skridt, som er godt for både krop og hjerne.

At tage cyklen til arbejdet, stå af bussen et stoppested før du normalt ville, eller at gå en lidt længere vej hen til bilen, er alle gode måder at få en lille stund til at planlægge vigtige opgaver, eller bare reflektere over dagen og livet generelt.

GODE RÅD TIL EKSTRA UDETID VED TRANSPORT

 • Måske kan I få virksomheden til at investere i et par firmacykler til de korte transportdistancer?
 • Tag gerne forskellige ruter til og fra arbejdet – hvad end det er til fods, på cykel eller noget helt tredje. På den måde stimuleres hjernen, og du får mulighed for at følge med i tingnes forandring, bl.a. årstidernes skiften.
 • Måske kan det være en idé at finde en makker at cykle eller gå sammen med. Forskning viser, at det at være forpligtet overfor andre øger chancen for, at du kommer afsted

DAGSLYSETS KRAFT

Alle har brug for dagslys, for at vores hjerne og krop kan fungere optimalt. Forskning viser, at dagslys frem til kl. 10 om morgenen har ekstra god effekt på reguleringen af vores døgnrytme og humør. Bare 20 minutter om dagen udenfor i dagslys kan forebygge træthed og depression – særligt om vinteren.

Tankegang

TANKEGANG

skab plads til tankerne

Tag et smut udenfor, og gå en lille runde med dig selv – en Tanke-gang. De kreative evner kan forbedres helt op til 50%, hvis du ofte, og i lidt længere tid ad gangen, befinder dig i grønne omgivelser.

En Tankegang kan f.eks. hjælpe dig til at planlægge, lade dig inspirere, udvikle ideer, ”dampe lidt af” eller til simpelthen bare at lade tankerne flyve for en stund og finde ro i øjeblikket

Uanset grundlaget for din Tankegang, vil din hjerne stimuleres positivt – både af bevægelsen og af at være udenfor.

GODE RÅD TIL AT SKABE TANKEGANG

 • Forbered gerne din rute, så du undgår at krydse alt for mange veje og fodgængovergange, da det vil kræve din opmærksomhed og forstyrre dine tanker
 • Hav et en lille post-it blok og pen med i lommen, så du kan notere vigtige tanker eller pointe fra din Tankegang
 • Brug evt. diktafonfunktionen på din mobiltelefon til at fastholde tanker og input til videre brug
 • Find et pejlemærke på din tur og observer udviklingen. Det kan fx være et træ eller et bed, hvor du løbende kan se udviklingen og blive mindet om, at du også udvikler dig ved at tage en Tankegang

LÆR MERE EFFEKTIVT UDENFOR

Et studie, der testede kreative problemløsningsevner, fandt at naturen havde gunstige effekter på kreativiteten.

Fraværet af kognitive anstrengelser, såsom fx mobilen eller andre former for skærme, samt naturens positive effekter, menes at aktivere de netværk i hjernen, der understøtter kreativ tænkning og problemløsning.

Ud & Lær

UD & LÆR

gør din læring bedre – udenfor

 • At gå, læse eller lytte udenfor, er en enkel måde at bringe variation ind i arbejdsdagen, og få gavn af naturens positive effekter
 • Måske har du en fysisk rapport, et e-læringsmodul eller en lærerig podcast, som kan tages med udenfor?

GODE RÅD TIL AT LÆSE UDE

  • Find en hyggelig krog med læ, så du kan holde ud at sidde ned i længere tid
  • Tag gerne isolerende materiale med, som fx en pude et afklippet stykke liggeunderlag eller en vandtæt frakke, da bænke og sten kan være kolde
  • Lyt gerne til naturens lyde; det giver hjernen mulighed for at lade op og styrke koncentrationen
  • Få en solskærm eller et anti-glare filter til computeren, så du også kan bruge den i sollys
  • Brug mobilen eller en vandtæt blok til at tage noter undervejs, fx ”Rite in the Rain All-Weather notesblok”

LÆR MERE EFFEKTIVT UDENFOR

Når vi er udenfor, stimuleres mange sanser og sindet som sådan. Det kan bidrage til, at vi ubevidst lærer mere effektivt og på et dybere plan.

Danske undersøgelser af læring hos børn og unge, der blev undervist i naturen, viste en betydelig positiv indvirkning på deres mentale, deres sociale trivsel og motivation for skolearbejdet. Også deres læsekompetencer og motivation for læring blev styrket.

Ude Møde

UDE MØDE

samarbejde udenfor

Møder med enkelte eller flere deltagere kan med fordel flyttes udenfor, og varieres med en kombination af at gå, sidde eller stå.

Det kan kræve planlægning at finde et godt mødested, hvor det fx er muligt at stå frit eller sidde beskyttet, fx af hensyn til fortrolige samtaler.

Udendørs møder kan også blot udgøre én del af et møde, f.eks ved at lægge en Walk & Talk ind, eller samles stående udenfor, hvis der fx skal informeres om gruppearbejde eller når der på anden vis skal gives relevante informationer.

Hvis der er brug for at vise en præsentation under mødet, kan dette evt. foregå indenfor i forbindelse med opstarten af mødet, og inden man flytter udenfor. Alternativt kan man printe de væsentligste slides eller lade mødedeltagerne tilgå præsentationen på deres mobil.

GODE RÅD TIL ET SUCCESFULDT UDE MØDE

 • Sørg for at have fundet et passende mødespot inden mødets start
 • Brug evt. Google Maps til at lokalisere et godt sted, der både tilbyder natur og læ. Besøg gerne stedet inden mødet
 • Gør det tydeligt i mødeindkaldelsen, at samtalen foregår udendørs, så der er mulighed for at have fodtøj og overtøj klar inden mødet er sat til at starte
 • Få evt. etableret et ”mødelokale” Ude Møde – i jeres mødekalender system
 • For at Ude Mødet skal opleves positivt, er det vigtigt at deltagerne oplever, at stedet føles rart og trygt; fx at det er omkranset af træer eller buske og uden for meget støj
 • Når møder afholdes udenfor, kan der komme pludselige overraskelser – en gren falder af et træ, en flok fugle flyver op eller et dyr titter forbi. Dette er netop noget af dét, som gør det spændende at være udenfor, og som kan gøre mødet til en særlig og positiv oplevelse for deltagerne

SMUT UD FOR ET BEDRE SAMARBEJDE

Forskning indenfor udepædagogik og naturpsykologi viser, at møder i naturen gør os mere samarbejdsvillige, og at vores relationer til hinanden bliver mere jævnbyrdige. På den måde kan møderne bidrage til at nedbryde fastlåste samarbejdsmønstre og hierarkier mellem mødedeltagerne.

Walk & Talk

WALK & TALK

få fokus

At tale sammen når man går kan være positivt på mange måder. Det kan b.la. bidrage til, at samtaler bliver mere åbne og dybe, fordi det føles mere uformelt at tale sammen, mens man bevæger sig i naturen.

Gående samtaler passer særlig godt til fx:

 • Telefonsamtaler
 • Online info-møder uden forventning om interaktion
 • Når få personer skal snakke sammen, fx medarbejderudviklingssamtaler eller 1:1 dialoger
 • At skabe rum for refleksion i forbindelse med et længere møde med mange deltagere
 • Svære eller konfliktfyldte samtaler, hvor det kan føles mindre konfronterende at gå ved siden af hinanden, end at sidde overfor hinanden i et lukket rum
 • Når der er brug for en mental pause og mere bevægelse i løbet af arbejdsdagen

GODE RÅD TIL EN SUCCESFULD WALK & TALK

 • Sørg for at have forberedt en rute, så I ikke skal bruge tid på at orientere jer
 • Brug evt. appen Foot Path – ruteplanlægger
 • Gør det tydeligt i mødeindkaldelsen, at samtalen foregår udenfor, så der er mulighed for at have fodtøj og overtøj klar inden gåturen
 • Få evt. etableret et Walk & Talk ”mødelokale” i jeres mødekalender system
 • Gå ikke for stærkt, men skab luft og ro til eftertanke
 • Tag gerne en notesbog, post-it sedler og en pen med, så I kan notere vigtige aftaler. Alternativt kan man bruge diktafonfunktionen på telefonen.

INTET NYT UNDER SOLEN

Den kendte danske filosof, Søren Kierkegaard, skrev i 1847: ”Tab for alt ikke lysten til at gå: Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til. Og går fra enhver sygdom; Jeg har gået mig mine bedste tanker til. Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den – Når man således bliver ved med at gå, så går det nok.”

Smut Ud!