Walk & Talk

WALK & TALK

få fokus

At tale sammen når man går kan være positivt på mange måder. Det kan b.la. bidrage til, at samtaler bliver mere åbne og dybe, fordi det føles mere uformelt at tale sammen, mens man bevæger sig i naturen.

Gående samtaler passer særlig godt til fx:

 • Telefonsamtaler
 • Online info-møder uden forventning om interaktion
 • Når få personer skal snakke sammen, fx medarbejderudviklingssamtaler eller 1:1 dialoger
 • At skabe rum for refleksion i forbindelse med et længere møde med mange deltagere
 • Svære eller konfliktfyldte samtaler, hvor det kan føles mindre konfronterende at gå ved siden af hinanden, end at sidde overfor hinanden i et lukket rum
 • Når der er brug for en mental pause og mere bevægelse i løbet af arbejdsdagen

GODE RÅD TIL EN SUCCESFULD WALK & TALK

 • Sørg for at have forberedt en rute, så I ikke skal bruge tid på at orientere jer
 • Brug evt. appen Foot Path – ruteplanlægger
 • Gør det tydeligt i mødeindkaldelsen, at samtalen foregår udenfor, så der er mulighed for at have fodtøj og overtøj klar inden gåturen
 • Få evt. etableret et Walk & Talk ”mødelokale” i jeres mødekalender system
 • Gå ikke for stærkt, men skab luft og ro til eftertanke
 • Tag gerne en notesbog, post-it sedler og en pen med, så I kan notere vigtige aftaler. Alternativt kan man bruge diktafonfunktionen på telefonen.

INTET NYT UNDER SOLEN

Den kendte danske filosof, Søren Kierkegaard, skrev i 1847: ”Tab for alt ikke lysten til at gå: Jeg går mig hver dag det daglige velbefindende til. Og går fra enhver sygdom; Jeg har gået mig mine bedste tanker til. Og jeg kender ingen tanke så tung, at man jo ikke kan gå fra den – Når man således bliver ved med at gå, så går det nok.”

Smut Ud!